Volgende week neemt het Britse Lagerhuis een beslissing over de brexit.

Of het nu een harde of een zachte wordt, een deal of no deal, feit is dat het VK vanaf 30 maart 2019 niet langer tot de EU behoort. In het beste geval is er een overgangstermijn tot eind 2020 met mogelijks een eenmalige verlenging tot einde 2022.

Hoewel de termijn onzeker blijft, staat één ding als een paal boven water: in alle mogelijke scenario’s zullen er douaneverplichtingen komen en zullen er formaliteiten moeten vervuld worden bij het handel drijven met de VK.

Welke acties kan u nu al nemen?

1. Zorg dat u inzicht krijgt in uw goederenstroom en wat de zwakke brexit-plekken zijn: langere transittijden, bijkomende documentenstroom, eventuele invoerrechten.

Ga uit van het slechtste scenario.

Voer een brexit-impact-scan uit:
algemeen (FOD Economie)
specifiek voor btw-aangelegenheden (AADA)
Flanders Investment and Trade 

2. Zorg voor douanekennis, want als u nog nooit handel gedreven hebt met een niet-EU-land, zal u voor onthutsende verrassingen staan.

Spreek af wie welke verantwoordelijkheden op zicht neemt.

3. Spreek met uw klanten, leveranciers, dienstverleners …

Bekijk de huidige en toekomstige werkwijze, afspraken, clausules. Screen de contracten op verantwoordelijkheden, KPI’s, Incoterms, capaciteit, wisselkoers …

4. Vraag uw EORI-registratie aan bij de douane.

Dit Economic Operator Registration and Identification Number hebt u nodig om te kunnen importeren of exporteren buiten de EU (en dus met het VK).

5. Zorg dat een derde partij uw douaneafhandeling op zich neemt en dat u over de nodige gegevens beschikt om dit op een efficiënte manier tot een goed einde te brengen.

6. Bekijk de opportuniteit om te investeren in douanetechnologie om op die manier de toename aan transacties en clearancekost te counteren.