9.366.000.000.000 euro (lees: 9.36 biljoen euro).

Zo veel toegevoegde waarde kunnen Internet of Things systemen wereldwijd opleveren vanaf 2025. Per jaar.

Dat potentieel berekende het McKinsey Institute.

11% van het wereldwijde BBP

9,3 biljoen is een maximumcijfer. Meer precies heeft het onderzoeksbureau het over 3,2 tot 9,3 biljoen euro. Het scheelt twee derde, maar het blijft een duizelingwekkend cijfer. De Wereldbank berekende dat in 2025 het wereldwijde BBP 83,98 biljoen euro zal bedragen. Dat betekent dat het IoT 11 % van dit BBP zal bedragen.

De industrie kan hierbij de grootste winsten halen. Met industrie bedoelt het McKinsey Institute gestandaardiseerde productieomgevingen en plaatsen met repetitieve werkroutines. Dus niet enkel de klassieke fabriek, maar ook datacenters, ziekenhuizen en boerderijen.

Deze sector kan vanaf 2025 een jaarlijkse toegevoegde waarde genereren van 1 tot 3,1 biljoen euro.

Industrie 4.0

Een veelgebruikte term, maar wat betekent het precies?

Industrie 3.0 omvatte alle vormen van automatisering en standaardisatie. Industrie 4.0 gaat over IoT-machines die met elkaar verbonden zijn en beheerd worden door IoT-sensors. Denk aan remote monitoring, tracking en controle.

Deze technologie zal voor de industriële omgevingen vooral winsten opleveren op de werkvloer en in het onderhoud van het materiaal.

Optimalisering van de operaties

Goed voor een kostenbesparing van 5 % tot 12.5 % en een toegevoegde waarde van 0,5 tot 1,5 biljoen euro, berekende het McKinsey Institute. Door gebruik te maken van sensoren kan de performantie van de machines verhogen, kunnen de workflows worden aangepast en kan de infrastructuur beter benut worden.

Enkele voorbeelden. General Motors gebruikt sensoren om de vochtigheid in de fabriek te monitoren en zo het lakken van de auto’s te optimaliseren. Wanneer de condities in de spuitcabine niet optimaal zijn, wordt het onderdeel naar een ander deel van de fabriek gebracht die wel voldoet aan de juiste condities zodat het stuk niet een tweede keer moet gespoten worden.

In de landbouw zorgen IoT-sensoren ervoor dat de staat van de bodem, het gewas en het klimaat continu opgemeten worden, wat leidt tot betere voorspellingen en managementbeslissingen.

In ziekenhuizen zullen een verbeterde tracking en monitoring van de patiënten, in combinatie met een mobiele uitrusting, de efficiëntie verhogen à rato va 250 verpleeguren per jaar en dit voor wereldwijd 50 miljoen verpleegsters.

Voorspellend onderhoud

Machines en ander werkmateriaal zal in het IoT-tijdperk niet langer meer onderhevig zijn aan ‘repair & replace’; dankzij sensoren zullen de verantwoordelijken van het machinepark de toestellen kunnen ‘predict & prevent’. Met andere woorden: sensoren zullen de machines voortdurend monitoren en zo hun uitval vermijden.

Daarnaast zullen deze data exact kunnen voorspellen wanneer en waar onderhoud nodig is. Het McKinsey Institute berekende dat dit zal leiden tot 50 % minder uitval van de machines en een langere (3 à 5 %) productietijd.

Fabrieken zullen hierdoor jaarlijks 527 miljard euro uitsparen; ziekenhuizen 58 miljard. Wereldwijd.

Maar ….

Deze cijfers kunnen slechts behaald worden indien alle IoT-systemen met elkaar geconnecteerd zijn.

Interoperabiliteit maakt immers 40 tot 60 % uit van de toegevoegde waarde. Daarnaast is het essentieel dat de bestaande data intenser gebruikt wordt. Veel laaghangend fruit blijft nu nog aan de bomen hangen.

Dit betekent dat fabrieken, ziekenhuizen datacenters en landbouwbedrijven hun machines zullen moeten upgraden en/of vervangen zodat ze met elkaar kunnen geconnecteerd worden. Daarnaast staan er nog andere investeringen op stapel om voluit winsten te genereren uit IoT:

  • systemen voor data-analyse,
  • basistechnologie zoals sensors, micro elektromechanische systemen (MEMs)
  • cloud data opslag- en computersystemen.