Logistieke dienstverleners die binnen Europa of op wereldschaal de supply chain van hun klanten uittekenen en beheren rekenen hierbij op een betrouwbare, flexibele en toekomstgerichte softwareoplossing. Patrick Van De Looverbosch, CEO van Intris, legt uit welke troeven Intris in huis heeft om daaraan tegemoet te komen.

“Het voorbereidende werk is hierbij primordiaal. Zo besteden we heel veel tijd om samen met onze klant diens businessprocessen tegen het licht te houden. Onze mensen hebben hiervoor een Prince2-opleiding gevolgd in projectmanagement en zetten samen met de klant realistische doelen en milestones voorop. Een andere belangrijke voorwaarde om dit te doen slagen is de kennis van de logistieke wereld. Onze mensen kennen de uitdagingen van de klanten. We spreken dezelfde taal en dat appreciëren ze”, aldus Van De Looverbosch.

Workflowmanagement

“Onze oplossingen zijn heel praktijkgericht en daardoor bijzonder gebruiksvriendelijk. We hebben als het ware het papieren dossier in een systeem gestopt zodat de gebruiker dezelfde logische stappen volgt alsof hij in zijn papieren dossier bladert. Maar het systeem is zodanig opgebouwd dat hij geen fouten kan maken of taken kan overslaan.”

“Samen met de klant brengen we zijn SLA en KPI’s in kaart en vertalen deze naar taken die stuk per stuk afgevinkt worden. De dashboardfunctie toont onmiddellijk welke taken het meest dringend zijn. Idem dito voor de bijhorende documenten. Op managementniveau toont dit dashboard dan weer de financiele gegevens per dossier”, klinkt het.

Alle schakels van de logistieke keten

“We hebben ons gefocust op de drie belangrijkste schakels in de supply chain: ‘forwarding’, ‘customs’ en ‘warehouse’. Binnen deze oplossingen hebben we het operationele en het financiële luik volledig met elkaar geïntegreerd inclusief de digitale documentenstroom. De meeste van onze klanten nemen twee oplossingen of alle drie, afhankelijk van hun kernactiviteiten. Maar zelfs als ze bijvoorbeeld hun douaneformaliteiten uitbesteden aan een derde partij, kunnen wij die externe pakketten naadloos integreren in ons systeem zodat bijkomende manuele input overbodig is.”

Naadloze integratie

Om een internationale zending van producent naar eindklant te brengen, zijn er al snel 100 personen betrokken die elk over hun eigen communicatiesysteem beschikken. Van De Looverbosch: “Om extra input van data te vermijden, hebben we het integratie- en communicatieplatform TRIS Squid ontwikkeld. Die voorziet rechtstreekse connecties met douane-overheden, havenplatformen, portaalsites, softwareoplossingen van derden, enz. De communicatie verloopt feilloos en het aantal overbodige fouten is hierdoor nihil. Bovendien zijn wij voor onze communicatie met de douaneoverheden als enige in Europa AEO-gecertificeerd.”

Wereldwijd netwerk

Intris maakt sinds dit jaar deel uit van de beursgenoteerde WiseTech Global-groep. Deze ontwikkelt en levert baanbrekende logistieke oplossingen die bekendstaan omwille van hun verregaande integratie, diepgaande compliancemogelijkheden en wereldwijd bereik. Tot de klanten van WTG behoren meer dan 7.000 logistieke bedrijven, verspreid over meer dan 130 landen, waaronder 33 van de top 50 wereldwijde third party logistieke dienstverleners en 24 van de 25 grootste globale expediteurs.

“Door toe te treden tot het wereldwijde netwerk van WiseTech Global bieden wij onze klanten een duurzaam toekomstperspectief: de significante innovatiecapaciteit die WiseTech lokaal investeert, zorgt ervoor dat alle schakels van de supply chain (inclusief douanemanagement) kunnen anticiperen op de snelveranderende samenleving”, besluit Van De Looverbosch.