TRIS Warehouse integreert computergestuurde gegevens van handterminals, barcode, RFID, voicepicking, RF e.d.

Met diverse types terminals (handterminal, heftruckterminal …) kunnen gegevens automatisch worden geregistreerd en via RF on line en in real time bijgewerkt worden in de database.

Gegevens van de inbound- en put away-scanning worden automatisch in het inslagorder geplaatst, picking- en outboundscanning komt in het uitslagorder en replace- en refillmentscanning worden mutatieorders.

Maar het beste moet nog komen: de webbased applicatie die Intris voor de scanning heeft ontwikkeld, zorgt ervoor dat om het even welke device (handheld scanner, tablet, smartphone) kan scannen, dat de toestellen niet moeten geprogrammeerd worden en de gebruiker steeds over de nieuwste versie beschikt.

Het scanningsprogramma kan de verschillende soorten barcodes (inclusief QR-codes) interpreteren en zelf labels genereren met klantenspecifieke barcodes.

Per project staat gedefinieerd welke handelingen (controleren, groeperen, deelverpakking enz) van toepassing zijn.

Hoe werkt het?

De gebruiker logt in en geeft aan wat hij wil doen: inbound, outbound, verplaatsing, inventaris …

Gaat het om inbound-lading, dan scant hij de barcode van het order en krijgt op het scherm te zien dat het bijvoorbeeld gaat om vijf containers die moeten gelost worden.

Door een eerste container te selecteren, krijgt hij een overzicht van de palletten die in de container moeten gelost worden, de samenstelling van de palletten en de locatiebepaling van de goederen die moeten gepalletiseerd worden. De gescande goederen worden telkens vergeleken met het order tot de hele opdracht is afgewerkt.

Gaat het om outbound-lading, dan krijgt de gebruiker een overzicht van de te laden palletten. Een teller houdt bij hoever het ladingproces staat.

Tijdens het scannen van het laadorder, kan het systeem de gebruiker toelaten om andere palletten te scannen dan degene die gereserveerd waren voor het laden zolang aan bepaalde eigenschappen van de te laden palletten wordt voldaan.

Dit om overbodige shift acties te vermijden.

Gaat het om een replacement (verplaatsen van palletten om magazijngebruik te optimaliseren) dan scant de magazijnier de pallet op zijn oude en zijn nieuwe plaats, zodat deze laatste correct in de database wordt opgenomen.

Gaat het om een inventarisatie, dan scant de gebruiker de pallet en de locatie; het systeem controleert dit met de database en past automatisch aan.

Bijkomende opties

Het scanningsprogramma laat ook toe om eventuele schade te registreren.

Ook controleert het systeem of een mogelijke afwijking van de gebruiker toegelaten is (bijvoorbeeld: als er vijf goederen moeten gepickt worden van een pallet met allemaal identiek dezelfde goederen, dan maakt het niet uit welke goederen worden gepickt).

Het scanningprogramma beschikt eveneens over een optie ‘artikelinfo’ waarbij de gebruiker alle gedetailleerde informatie over een bepaald pallet krijgt: containernummers, productomschrijving, afkomst, bestemming …

Alle scanning wordt gelogd zodat men achteraf altijd kan terugvinden wie wat gescand heeft en hierover een rapport kan genereren.

banner-wp-blog