In Nederland moeten aangevers de Douane informeren over de hoeveelheid proviand of bunkers die zij aan boord van het schip brengen.

Dankzij het TRIS Customs Management System kunnen zij deze aangifte rechtstreeks vanuit deze douaneapplicatie in een elektronische versie naar de Douane sturen.

Dit elektronisch bericht bevat de verplichte velden die door de Nederlandse Douane zijn opgelegd. De zending moet uiterlijk 2 u voor de aflevering van de goederen aan boord worden aangemeld.

De in- en uitgaande communicatie over de proviandering verloopt via de TRIS Customs Communication Tool en omvat dus geen bijkomende kost voor de aangever.

Vergunning

Met een vergunning elektronisch berichtenverkeer proviand kunnen Nederlandse aangevers elektronisch meldingen doen van voorgenomen leveringen van proviand via het automatiseringssysteem Douane Manifest. Omdat alles geautomatiseerd wordt verwerkt, is de doorlooptijd sneller.

In deze ‘melding proviand’ kunnen zij verwijzen naar de betrokken (weder)uitvoer- en vervoersaangiften.

Gaat het om goederen die zich onder de douaneregeling (weder)uitvoer bevinden, dan wordt na vertrek van het uitgaande vervoermiddel een bericht ‘confirmation of exit’ gegenereerd.

Gaat het om goederen die zich onder de douaneregeling douanevervoer bevinden? Indien de aangever beschikt over een vergunning Toegelaten Geadresseerde NCTS, dan hoeft het begeleidingsdocument niet verzonden te worden.

Vereenvoudigde procedure

Om gebruik te kunnen maken van de vereenvoudigde procedure moet de vergunninghouder/scheepsleverancier aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • de voorgenomen levering van proviand moet voorafgaand aan de proviandering worden ingeschreven in de administratie van de vergunninghouder.
 • de vergunninghouder moet van de voorgenomen proviandering een kennisgeving sturen aan het CMP. Deze kennisgeving kan met een e-mailbericht met als bijlage een Meldingsformulier proviand, of per fax wanneer e-mailverkeer niet mogelijk is.
 • de vergunninghouder moet de goederen afleveren aan boord. Hij moet een getekend ontvangstbewijs opnemen in zijn administratie. In dit ontvangstbewijs staan ten minste de volgende gegevens:
  •                 naam en adres vergunninghouder;
  •                 vergunningnummer van de “Vergunning domiciliëringsprocedure uitvoer met elektronische aanvullende aangifte voor benodigdheden voor luchtvaartuigen en zeeschepen”;
  •                 naam (en evt. registratienummer) van het te provianderen schip;
  •                 soort en hoeveelheid goederen.
 • de vergunninghouder moet maandelijks een aanvullende aangifte indienen in AGS. Hierin mogen alle transacties in een bepaalde goederensoort worden opgeteld en in één aangifteregel worden aangegeven.

 

Zie ook:

Belastingdienst.nl

banner-wp-blog