De module TRIS Customs heeft verschillende extra’s in petto voor verladers en logistiekers die onder het economisch douanestelsel actieve veredeling willen werken. Zo wordt de voorraadadministratie automatisch bijgehouden en omvat de oplossing een conversiemodule naar veredelde goederen.

Maar het paradepaardje is wel de handige beslissingstabel met een overzicht welke landen van een preferentieel handelstarief genieten en hoe veel de invoerrechten in die landen bedragen.

Op die manier kan de gebruiker van TRIS Customs Management System zijn invoer optimaliseren.

Wat is precies actieve veredeling?

Actieve veredeling is een economische douaneregeling waarbij niet-communautaire goederen worden ingevoerd zonder dat men hiervoor invoerrechten, handelspolitieke maatregelen (bv. antidumpingrechten) en btw moet betalen op voorwaarde dat deze goederen gebruikt worden om bestaande goederen te bewerken (veredelen) in de EU en de resultaten van deze bewerking(en) onder de vorm van veredelde goederen weer uit te voeren buiten de EU.

Deze veredeling kan verschillende vormen aannemen:

 • bewerken (assembleren, monteren en aanpassen van de ingevoerde goederen aan andere goederen, waardoor de economische waarde van de goederen zichtbaar groter wordt)
 • verwerken (waardoor er nieuwe goederen ontstaan)
 • herstellen (inclusief reviseren en afstellen)
 • gebruik/aanwenden (goederen die gebruikt worden om het productieproces mogelijk te maken of te vergemakkelijken). Toegelaten zijn: alle goederen (katalysatoren, vertragers of versnellers van scheikundige reacties …) die niet meer in de veredelingsproducten voorkomen, maar die de vervaardiging van deze producten mogelijk maken of vergemakkelijken, zelfs indien zij tijdens dit gebruik geheel of gedeeltelijk verdwijnen.

Zijn niet toegelaten:

 • brandstof en energiebronnen (behalve als ze worden aangewend voor het testen van de veredelingsproducten of voor het opsporen van defecten in te herstellen invoergoederen)
 • smeermiddelen (behalve als ze nodig zijn voor het proefdraaien, het afstellen of uit de gietvorm nemen van veredelingsproducten)
 • uitrusting of gereedschap.

Qua vrijstelling zijn er twee systemen mogelijk:

 1. schorsing (er worden geen invoerrechten e.d. betaald, maar er moet wel een borgstelling aan de douane worden overgemaakt)
 2. terugbetaling (de betaalde invoerrechten e.d. worden terugbetaald na uitvoer van de veredelde goederen).

Wat zijn de voorwaarden om van deze regeling gebruik te kunnen maken?

De veredeling moet in de EU gebeuren en het bedrijf dat deze activiteiten uitvoert (of laat uitvoeren) moet in de EU gevestigd zijn. De aanvrager moet over een vergunning beschikken.

Er zijn twee soorten vergunningen:

 1. klassieke vergunning: de aanzuivering van de aangiften waarmee de goederen onder de regeling werden geplaatst, gebeurt stuk voor stuk
 2. globalisatievergunning: de aanzuivering gebeurt globaal voor alle aangiften onder de regeling die op dezelfde datum vervallen

De meeste kiezen voor dit laatste: in plaats dat de douane de IM1-aangiften document per document moet aanzuiveren, maakt de vergunninghouder één zuiveringsafrekening per kwartaal.

In de praktijk combineren de meeste bedrijven de globale aanzuivering en het schorsingssysteem.

Bedrijven die van deze regeling willen gebruikmaken, moeten een bijkomende administratie voeren die volgende zaken omvat:

 • de chronologische registratie van de levering van de veredelingsproducten (leveringsproducten)
 • de omzetting van de veredelingsproducten naar veredelde goederen (omzettingsopgaven)
 • de balans van de in- en uitvoer: het tegenover elkaar stellen (per invoergoed) van de ingevoerde en de wederuitgevoerde hoeveelheden invoergoederen (afrekeningsfiches).

Wanneer moeten er toch invoerrechten betaald worden?

Indien de ingevoerde producten niet allemaal worden aangewend in het nieuwe, veredelde product en deze niet-gebruikte productiemiddelen in het vrije verkeer worden gebracht.

Wanneer niet alle veredelde goederen worden uitgevoerd buiten de EU, moet op de basisproducten, verwerkt in de niet-uitgevoerde goederen een douaneschuld betaald worden.

Wanneer veredelingsproducten, verkregen onder het schorsingssysteem, voor uitvoer naar FTA (Free Trade Agreement) landen met een no drawback-regel in aanmerking komen voor een preferentieel handelstarief, moeten de rechten bij invoer nog worden voldaan op de niet-communautaire bestanddelen die werden gebruikt bij de vervaardiging van de veredelingsproducten. Het gaat hierbij om producten die na veredeling de Europese oorsprong hebben verkregen en worden uitgevoerd onder EUR-certificaat.

Wanneer de veredelde goederen worden uitgevoerd naar Turkije met een ATR-certificaat.

Wat heeft TRIS Customs bij deze douaneregeling te bieden?

Alle boekhoudkundige verplichtingen (zuiveringsopgave 51, voorraadadministratie, omzettingsopgaven en exportaangiftes) worden automatisch digitaal gearchiveerd en kunnen – volgens de verplichtingen – om de drie maand geprint.

Maar het neusje van de zalm is toch wel de beslissingstabel die ervoor kan zorgen dat de te betalen invoerrechten zo laag mogelijk zijn.

Hoe gaat het in zijn werk?

Via de voorraadadministratie heeft het systeem een overzicht van alle grondstoffen die in het magazijn van de producent voorhanden zijn en vanuit welk land ze werden ingevoerd:

 • EU-lidstaat
 • derde landen
 • FTA-landen
 • GSP-landen.

actieve-veredeling-2Afhankelijk van de exportbestemming van het afgewerkte veredelde product, zal de beslissingstabel voorstellen welke grondstoffen moeten gebruikt worden om de invoerrechten zo laag mogelijk te houden.

Bijvoorbeeld: het veredelde product heeft als bestemming een derde land zonder FTA. Om geen invoerrechten te moeten betalen, gebruikt men best grondstoffen die afkomstig zijn uit derde landen.

Zijn deze grondstoffen niet voorradig, dan zijn de grondstoffen uit de GSP-landen het meest voordelige.

Zijn ook deze niet voorradig, dan neemt men het beste grondstoffen uit FTA-landen.

Op die manier is de gebruiker er zeker van dat hij altijd de laagste invoerrechten zal betalen.

banner-wp-blog