Sinds 1 oktober is het verplicht om aanvragen voor douanevergunningen elektronisch in te dienen, volgens de nieuwe regels van het UCC, de Europese douanewetgeving.

European Customs Decision System (CDS)

Een splinternieuw paneuropees elektronisch systeem maakt het mogelijk om 22 verschillende douanevergunningen via elektronische weg in te dienen (zie onderstaand schema).

Sinds 1 oktober is dit verplicht voor alle economische operatoren in de Europese lidstaten.

Het CDS is een van de resultaten van het UCC, de Europese douanewetgeving die op 1 mei 2016 in voege trad en onder meer inzet op het verhogen van de efficiëntie van de douaneprocessen

Dit CDS moet zowel door de economische operatoren als door de douaneoverheden gebruikt worden: om de vergunning aan te vragen, om ze toe te staan, te annuleren, op te schorten, te herroepen en/of te amenderen.

Hoe werkt het?

Economische operatoren die een vergunningsaanvraag willen indienen, zullen moeten inloggen op het EU Trader Portal, het centraal platform dat DG TAXUD hiervoor ontwikkeld heeft.

Om toegang te krijgen tot het systeem, moeten economische operatoren eerst inloggen in de applicatie van de nationale douaneoverheid. Daar ontvangen ze een user account waarmee ze kunnen inloggen in het CDS-portaal.

Aanvragers dienen te beschikken over een EORI-nummer. Dit moet geregistreerd worden in het land waar de vergunning van toepassing zal zijn.

De e-learning module maakt de aanvragers wegwijs in de verschillende stappen die ze moeten nemen:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-training/general-overview/ucc-elearning-programme_en

Waar van toepassing?

Het is belangrijk om te definiëren waar de aanvraag van toepassing moet zijn. In principe kan de economische operator een vergunning aanvragen voor alle lidstaten, maar dan moet hij rekening houden met een lange wachttijd, gezien het feit dat elke douaneautoriteit uit elke lidstaat zijn toestemming moet geven.

Het CDS voorziet drie mogelijkheden:
– van toepassing in alle lidstaten
– van toepassing in sommige lidstaten
– van toepassing in één lidstaat.

Belangrijkste voordelen

1. Eén systeem dat kan toegepast worden in alle lidstaten
2. Eenvoudig beheer van alle douanegerelateerde processen
3. Level playing field tussen alle economische operatoren in de EU, ongeacht de schaalgrootte.