De ‘verkoop op afstand’ kende in Europa in 2015 een groei van 18 % ter waarde van 550 miljard euro.

Europa is vastbesloten om deze e-commerce een ‘boost’ te geven en is hard aan het werk de bestaande hindernissen weg te werken, onder meer door een aangepaste Europese douane- en btw-wetgeving.

Er liggen echter nu al heel wat opportuniteiten om als logistieke dienstverlener een graantje van de e-commercekoek mee te pikken.

Huidige douanerisico’s voor e-commerce

Veel goederen die via internet worden verkocht, moeten niet voldoen aan de aangifteverplichting omwille van hun lage waarde. Hierdoor ontsnappen ze ook aan verschillende controles, zoals:

 • namaak
 • conformiteit aan de EU- veiligheids- en gezondheidseisen
 • beschermde plant- en diersoorten
 • onderdelen die kunnen leiden tot terroristische aanslagen
 • wapens, drugs …

Douane-entrepots strategisch uitzetten

Douane-entrepots staan onder douanetoezicht en kunnen bijgevolg gecontroleerd worden. Hierdoor vormen ze niet langer een VGEM (Veiligheid, Gezondheid, Economie en Milieu)-risico.

Maar bovendien biedt een douane-entrepot nog bijkomende mogelijkheden waarmee een logistieke dienstverlener toegevoegde waardediensten kan bieden aan de e-commercesector.

 • creëren van een strategische stock zonder de goederen in het vrije verkeer te brengen en/of voor wederuitvoer naar derde landen
 • vereenvoudigde procedures bij inslag en uitslag
 • opnieuw plaatsing van geweigerde of niet-bestelde goederen: ongeldig maken van de douaneaangifte na het in het vrije verkeer brengen ( binnen de 90 dagen na datum van aanvaarding)
 • mogelijkheid om een showroom te creëren

Douanetechnische en commerciële voordelen

Douanetechnisch:

 • geen ingewikkelde teruggavedossiers of verlies van invoerrechten en btw bij geweigerde goederen
 • gebruik van vereenvoudigde procedures: inschrijving in de administratie en globalisatieaangiften
 • controle op VGEM bij plaatsing in douane-entrepot

Commercieel:

 • snellere leveringstermijnen
 • geen terugzendingen naar verzender in derde landen
 • mogelijke herverkoop van geweigerde of niet-bestelde goederen.