Op 29 maart 2019 wordt de brexit een realiteit. Dan verlaat het VK de Europese Unie en haar interne markt, en wordt België een buitengrens van het VK. Vanaf dan is het vrij verkeer van goederen tussen het VK en de EU-lidstaten niet meer mogelijk. Dit brengt een heleboel extra douaneformaliteiten met zich mee. Denk hierbij aan de opmaak en het indienen van een aangifte voor elke in- en uitvoer, het betalen en opvolgen van eventuele rechten en verschuldigdheden en het voorleggen van oorsprongsbewijzen.

Uitvoeraangiftes

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen heeft berekend dat het aantal uitvoeraangiften na 29 maart 2019 zal toenemen met 47 % (het aantal invoeraangiften met 14 %).

Vooral voor bedrijven die tot nu toe enkel aanwezig waren in het intracommunautair handelsverkeer, (binnen de EU) zal dit heel wat veranderingen met zich meebrengen.

Zodra de brexit een feit is, volstaat het immers niet langer om voor zendingen naar het VK enkel een factuur voor te leggen. Deze goederen moeten dan aangegeven worden via Paperless Douane en Accijnzen (PLDA) : een elektronische uitvoeraangifte die moet ingediend worden alvorens deze goederen het Europese douanegebied kunnen verlaten.

Btw

Ook na de brexit hoeft u geen btw aan te rekenen op de verkoop van goederen die naar het VK worden verscheept. Om die vrijstelling te verantwoorden, moet u wel formeel aantonen dat de goederen de EU-buitengrens zijn overgestoken. Een van de meest essentiële documenten daarvoor is exemplaar 3 van de douaneaangifte.

Dit krijgt u van het douanekantoor van uitgang die de effectieve uitvoer van uw goederen vaststelt. Zij stuurt u een elektronisch bericht zodat u exemplaar 3 van de aangifte kan afdrukken.

Accijnzen

De brexit brengt extra procedures met zich mee voor de export van accijnsgoederen zoals alcohol en tabak.
Van zodra het VK immers geen lidstaat meer is van de EU, wordt het vervoer van accijnsgoederen vanuit België naar het VK beschouwd als een uitvoer naar een derde land en niet meer als een overbrenging onder de accijnsschorsingsregeling. Bovenop de EMCS-formaliteiten voor de controle van accijnsbewegingen, zal er dan ook een uitvoeraangifte moeten ingediend worden in het PLDA-aangiftesysteem.

Een vervoer van accijnsgoederen vanuit het VK naar België zal na de brexit worden beschouwd als een invoer waarvoor de voorgeschreven procedures moeten worden gevolgd. Ook hier zal pas vanaf het moment van invoer in België een overbrenging onder de accijnsschorsingsregeling kunnen plaatsvinden en gelden de regels inzake EMCS.

Oorsprongcertificaat

Als onderdeel van een handelsverdrag kunnen het VK en de EU al dan niet beslissen om een oorsprongsprotocol op te stellen. Of en hoe u de oorsprong van uw goederen moet aantonen, hangt af van wat er in zo’n oorsprongsprotocol wordt bepaald.

Stel dat het VK importquota’s of embargo’s oplegt, dan moet u niet-preferentiële oorsprongsbewijzen voorleggen. Deze certificaten worden uitgegeven door de Kamer van Kophandel.

Komt er echter een vrijhandelsakkoord met gunstigere importtarieven voor goederen van Europese bodem, dan moet u de oorsprong van de goederen aantonen via preferentiële oorsprongsbewijzen. Die worden ofwel uitgegeven door de douane, ofwel dient u ze zelf op te stellen.

Exclusieve douaneconsulent

Intris beschikt voor zijn Customs-klanten over een exclusieve douaneconsulent. Ere-Gewestelijk Directeur Douane & Accijnzen Michel Van Giel bekijkt samen met de klant de mogelijke implicaties en de meest interessante formule om te voldoen aan de douanereglementering om handel te drijven met het VK na de brexit.