Een juiste kennis van de goederencode is cruciaal voor elke douaneaangever. 
Want deze code vormt de basis voor de hoogte van de invoerrechten, btw, accijnzen, compenserende rechten en antidumping.

Een correcte goederenclassificatie is moeilijk en toch niet. 
Want in principe zijn er geen excuses om goederen fout te classificeren: de regels zijn duidelijk en omstandig omschreven met objectieve parameters.

Waarom gebeuren er dan zo veel fouten?

1. Misschien was de beschrijving van de goederen op de factuur té summier en kent de aangever de goederen niet.

2. Misschien gaat het om nieuwe materialen die niet onmiddellijk terug te vinden zijn in de lijst.

3. Misschien heeft de verkoper een foutieve goederencode opgegeven.

Artificiële Intelligentie kan helpen!

Een 100 % automatische classificatie is onmogelijk, maar 90 % van het werk kan wel technologisch ondersteund worden.

Blijven over: 10 % moeilijke gevallen en een betere benutting van mensen met kennis van zaken.

Vandaag is AI in staat om drie checks te doen die u flink vooruit helpen.

Op voorwaarde dat u over de correcte masterdata beschikt en een voorbeeld-dataset waarmee u het systeem kan trainen.

Check 1: sanity
-> onbestaande en/of verkeerde codes opsporen

Check 2: inconsistency
-> producten met exact dezelfde omschrijving en een verschillende code opsporen

Check 3: anomaly
-> productgroepen vergelijken met goederencodes

En dat is nog niet alles: doordat het systeem voortdurend bijleert, zal hij op termijn de goederencodes van nieuwe materialen met een grote zekerheid kunnen voorspellen.