Versnel uw Europese goederenstroom met TRIS Customs Management Solution

Met TRIS Customs Management Solution beheert u alle in-, door- en uitvoeraangiften, certificaten en PLDA/AGS-aangiften. De oplossing werd samen met de klant ontwikkeld, is zeer snel, gebruiksvriendelijk en omvat de full-automatische facturatie van douanegegevens.

Een bijzonder pluspunt is TRIS CCT waarmee u rechtstreeks kan communiceren met de Europese douaneoverheden. Hiervoor haalde Intris, als enige softwaredienstverlener in Europa, het AEO-certificaat.

Onze Customs-module biedt alle functionaliteiten inzake voorraadadministratie, RTO, douane-entrepot (inclusief btw-entrepot), fiscaal vertegenwoordiging en actieve veredeling.

Lees meer

Alles onder controle

Douanevoorraad

Douanevoorraadbeheer voor àlle entrepotregelingen (btw, douane en accijnzen), inclusief RTO.

Met onze oplossing kan de gebruiker de voorraadadministratie archiveren voor goederen met bijzondere bestemmingen. Daarnaast kan deze informatie ook gebruikt worden voor het genereren van een Excel bij globalisatie.

Bovendien kan de douanevoorraadadministratie gevoed worden met gegevens uit TRIS Warehouse.

Vraag een demo aan

Bijkomende voordelen

  • Snel, eenvoudig, efficiënt en transparant.

  • Analyse en bijstand door exclusieve douane-expert.

  • Creatie op basis van een blanco aangifte, standaardmodel, kopie van bestaande aangifte of automatisch gevoed vanuit ERP of TRIS Forwarding

  • Verschillende opzoekmogelijkheden en statussen via kleurindicaties voor snel overzicht.

  • Automatisch aanvragen, valideren en afdrukken van documenten op verschillende locaties.

  • Geïntegreerde digitalisering en archivering van alle relevante communicatie en documenten.

  • Uniformiteit bij alle gebruikers.

  • Oracle-technologie.

  • Rechtstreekse opvolging douanecommunicatie vanuit aangifte

  • Vanuit de aangifte kan automatisch een fiscale transactie worden aangemaakt en opgevolgd tot en met de declaratie

Glance – Scan – Commit

Vanuit een helder overzicht (glance) klikt u naar bijkomende info (scan)
om vervolgens effectief te handelen (commit).

TRIS supports your supply chain as a service

Vraag een demo aan