Binnen het Nationaal Forum is er regelmatig overleg tussen de Belgische douaneadministratie en de economische operatoren over de nieuwe Europese evoluties.

Binnen dit Nationaal Forum is er een apart overleg voor de bedrijven die softwarediensten leveren. Tijdens deze bijeenkomsten brengt de douaneadministratie ons op de hoogte van de nieuwigheden die er op technisch vlak staan aan te komen.

We krijgen meer uitleg over de specificaties, de testmogelijkheden, de planning en implementatie.

Nieuw dit jaar was een testdag waar de softwaredienstverleners samen met de douaneadministratie de nieuwe software konden testen.

Een eerste testdag omvatte het testen van de aanpassingen die op 1 mei (nieuwe Europese douanewet) in voege traden. Een zeer goede beslissing, want we konden een aantal problemen detecteren waardoor we op 1 mei een aangepaste PLDA-versie kregen die redelijk goed functioneerde.

Deze positieve ervaring zorgde ervoor dat er in de toekomst gelijkaardige testdagen voor nieuwe ontwikkelingen worden opgezet. Reeds op 18 oktober komt er een testdag voor de implementatie van het EORI-nummer in de invoeraangifte te implementeren.

In de toekomst moeten immers alle douaneaangevers (behalve de fiscaal vertegenwoordiger) het EORI-nummer in de  PLDA-invoeraangifte opgeven in plaats van het KBO-nummer.

DV1 in de pipeline

De douaneadministratie had medio oktober graag werk gemaakt van de elektronische DV1, die dan samen met de invoeraangifte zou moeten doorgestuurd worden. Iedereen kan deze elektronische DV1 nu al testen.

We hebben het enthousiasme van de douane echter enigszins moeten temperen, aangezien er nog enkele problemen zijn alvorens deze elektronische DV1 daadwerkelijk kan geïmplementeerd worden.

Zo kunnen er momenteel enkel DV1-gegevens doorgestuurd worden voor Belgische kopers en is er een speciale code vereist voor die gevallen waarmee geen rechten gemoeid zijn.

Naast deze problemen, werden er nog andere pijnpunten vastgesteld. De softwarehuizen hebben deze pijnpunten samen met de douaneadministratie opgelijst, zodat de huidige functionaliteit kan aangepast worden.

Eenmaal dit is opgelost, zal voor de elektronische DV1 een testdag vastgelegd worden.

Nederland volgt Belgisch voorbeeld

Ook in Nederland is er een overleg tussen de douaneoverheid en de softwareleveranciers.  Binnen dit overleg proberen we de samenwerking tussen beide partijen te verbeteren door het afsluiten van een convenant.

Een van de elementen binnen dit convenant is het testen van nieuwe functionaliteiten die door de Douane werden ontwikkeld. Zo proberen we een testomgeving te krijgen die ons toelaat om meer realistische aangiftes te maken.

Daarnaast proberen we ook de Nederlandse Douane zover te krijgen dat onze klanten testaangiftes kunnen doorsturen.

Om te onderzoeken op welke manier ze dit het best in de praktijk brengen, is de Nederlandse Douane zijn licht gaan opsteken bij de Belgische douaneadministratie.

banner-wp-blog